8.96 సెకన్లలో 100 మీటర్ల పరుగు..

పరిగెత్తడం అంటేనే కష్టమయిన పని అంటే..బురదలో పరిగెత్తడం అంటే మాటలా చెప్పండి. కాగా   బురద మడిలో దున్నపోతులతో పరిగెత్తే కర్ణాటక గ్రామీణ క్రీడ కంబళలో కొత్త రికార్డులు

Read more