15ఏళ్ల‌కి నిద్ర‌పోయి 32ఏళ్ల‌కి లేచింది..ఏంటా క‌థ‌..

15సంవ‌త్స‌రాల‌కి నిద్ర‌పోయి..32సంవ‌త్స‌రాల‌కి లేచిందట ఓ యువ‌తి..ఆ క‌థ తెలుసుకుందాం.. ఒక ఉదయం నయోమీ జాకబ్స్ పడకపై నుంచి లేచారు. తనెవరో ఆమెకు గుర్తు రావడం లేదు. ఈ

Read more