అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి గడించిన 20 నెలల చిన్నారి.. హైదరాబాదీనే..!

హైదరాబాద్ లో నివాసం ఉండే సందీప్, స్నిగ్దబసుల కూతురు దాసరి సాయి అలంక్రిత 5 కిలోల బరువు ఎత్తి రికార్డు సృష్టించింది. నుంచి ఇంట్లోని వస్తువులను అవలీలగా

Read more