యాడ్ కోసం ఎత్త‌యిన క‌ట్ట‌డంపై ఎయిర్ హోస్టెస్..

ఓ ఎయిర్‌హోస్టెస్‌ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తయిన కట్టడం బుర్జ్‌ ఖలీఫాపై నిల్చుని తన సంస్థ గురించి చెప్పడం విశేషం. అంత ఎత్తయిన ప్రదేశంలో ఆమెను చూసి నెటిజన్లకు

Read more