వాయు కాలుష్యం.. ఆ రాష్ట్రంలో ఏడాదిలో లక్ష మంది బలి

వాయు కాలుష్యం ఎంతమందిని బలితీసుకుంటున్నదో తెలిస్తే వామ్మో అనక తప్పదు. మెడికల్ రీసెర్చ్ జనరల్ లెన్సెట్‌లో ప్రచురితమైన ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రిసర్చ్(ఐసీఎంఆర్) రిపోర్టులో ఆశ్చర్యపరిచే

Read more