విమానం టైర్లను..రెక్కలను పట్టుకుని వేళ్లాడిన జనం..

అప్ఘానిస్థాన్ లో పరిస్థితి క్షణ క్షణానికి దిగజారుతోంది. తాలిబన్లు దేశంపై పూర్తి పట్టు సాధించడంతో ఆదేశ ప్రజలు బతుకు భయంతో పారిపోతున్నారు. తమ ప్రాణాలకు రక్షణ ఉండదన్న

Read more