గైటోండే గీసిన చిత్రానికి..రూ.39.98 కోట్ల ధర..

కొన్ని పెయింటింగ్స్ కి విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. అటువంటి పెయింటింగ్స్ ని సొంతం చేసుకోవడానికి లక్షలు..కోట్లు ఖర్చుపెడుతుంటారు కళా పిపాసులు. కాగా శాఫ్రాన్ ఆర్ట్ సంస్థ ఇటీవల

Read more