నెల్లూరులో పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన

ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు జిల్లాలోని నివర్ తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాలలో జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ ఆదివారం పర్యటించి గుదురు వెళ్లే మార్గంలో ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు

Read more