ఆరు నెలల అన్వేషణ..కొత్త మొక్క గుర్తింపు..

పరిశోధకులు..నిత్యం ఏదో ఒక దానిని కనిపెట్టేందుకు తమ కృషిని చేస్తూనే ఉంటారు. కాగా రీసెంట్ గా హిమఖండం అంటార్కిటికాలో కొత్త వృక్ష‌జాతిని భార‌తీయ శాస్త్ర‌వేత్త‌లు క‌నుగొన్నారు. పంజాబ్

Read more