ఆ పార్ట్ తొలగిస్తేనే ఆ ఊరిలో ఉండనిస్తారట..అదేంటో తెలుసా..

ఒక్కో ఊరిది ఒక్కో కట్టుబాటు..మరి ఆ కట్టుబాట్లకి అనుగుణంగానే అక్కడి ప్రజల జీవన విధానం ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ నివసించాలి అంటే ఆ కట్టుబాట్లని తప్పనిసరిగా

Read more