చరిత్ర సృష్టించిన తెలుగమ్మాయి..

ఓ తెలుగు అమ్మాయి చరిత్రని సృష్టించింది..వివరాల్లోకి వెళ్తే.. రోదసి లోకి దూసుకెళ్లి చరిత్ర సృష్టించారు తెలుగు అమ్మాయి బండ్ల శిరీష . అంతరిక్షంలోకి చక్కర్లు కొట్టి తిరిగి

Read more