గబ్బిలాలను పూజిస్తోన్న గ్రామస్థులు..

గబ్బిలాలు చూస్తేనే చిరాకుగా ఉంటుంది. గబ్బిలాలను దరిద్రం అని కూడా అనుకుంటాం..కానీ గబ్బిలాలను పూజిస్తున్నారట. కడప జిల్లా రైల్వే కోడూరు మండలంలో మాధవరం పోడు, గంగు రాజుపోడు

Read more