నేడు నేషనల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ డే

భోపాల్ గ్యాస్ విషాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారందరి జ్ఞాపకార్థం ఏటా డిసెంబర్ 2 న దేశంలో నేషనల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ డేను నిర్వహిస్తున్నారు. 1984 లో భోపాల్

Read more