“బిగ్” షాకింగ్.. మోనాల్ కు వారానికి 11 లక్షలా?

బిగ్ బాస్ హౌస్ గురించి షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. షో లో వారానికి చొప్పున పేమెంట్లు ఉంటాయని తెలిసిందే. ఈసారి మాత్రం దుమ్ము రేపే రేంజ్

Read more

బిగ్ బాస్ ఇల్లు.. కోతుల గుంపు సొర్రిన దుకాణం

ఇదేంది వయా బిగ్ బాసు.. పోరగాండ్లను ఏడిపిస్తున్నవ్. అందరి మద్యల పుల్లవెడుతున్నవ్. అభిజిత్, మోనాల్ మధ్యల ఏదో ఉన్నదనుకుంటే అఖిల్ ను ఇరికిచ్చినవ్. సరే వీళ్ళనన్నా సక్కగా

Read more