అతి పెద్ద పబ్లిక్ టాయిలెట్..ఎక్కడో తెలుసా..

సాధారణంగా మనం పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ చూస్తూవుంటాం..అవి ఓ రూం అంత చిన్నగా వుంటాయి..కానీ ఏకంగా రెండు అంతస్తులలో పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అంటే మాటలా చెప్పండి..ఎక్కడా అనుకుంటున్నారా.. దేశ

Read more