ఐదేండ్లలో రెండింతలైన వయసు!

భీహార్ డిప్యూటీ సీఎం అఫిడవిట్లలో వింత సాధారణంగా ఓ వ్యక్తి ఆస్తులు రెండుమూడేండ్లలో డబుల్ అయ్యాయని, తరిగిపోయాయని వింటుంటాం.. కానీ వయసు రెండింతలవడం ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఐదేండ్లల్లో

Read more