భారతీయుల్లో మరణానికి 3వ కారణం ఇదే..

మనకి తెలిసి ఎన్నో ప్రమాదకరమైన వ్యాధులు ఉన్నాయి. వాటిల్లో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కూడా ఒకటి. మెదడు సంబంధిత వ్యాధుల వల్ల 68 శాతం మరణాలకు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్

Read more