30 నిమిషాలకు.. ‘500’ పార్కింగ్ ఛార్జ్.. బాబోయ్ రైల్వే శాఖ..

సాధారణంగా పార్కింగ్ ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది.. ఒక రోజుకి మహా అయితే 50 రూపాయలు. గట్టిగా లెక్కేసుకున్నా వంద రూపాయల వరకు ఉంటుంది. కానీ కేవలం 30

Read more