కోట్లు సంపాదిస్తోన్న చాయ్ వాలాలు..

టీ అమ్ముకునే సాధారణ వ్యక్తి సంపాదన ఎంత వుంటుంది..మహా అయితే వందల్లో వుంటుంది..కానీ ఇక్కడ ఏకంగా కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాడు ఓ చాయ్ వాలా..వివరాలు చూస్తే నమ్మలేని

Read more