చాయ్ డబ్బాను కూడా కార్పొరేట్ చేశారు కద రా..

ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఒక చిన్న గ్రామం అది. వ్యవసాయం, కూలీ పనులు చేసుకుంటూ బతికే వారి సంఖ్యే ఎక్కువ. ఆ గ్రామంలోనే 70 ఏళ్ల వయసున్న రాజయ్య

Read more