భవనంపై నుంచి ఐదుగురు పిల్లల్ని విసిరేసింది

రెండు అంతస్తుల భవనంపై నుంచి ఐదుగురు పిల్లలను కిందకు విసిరివేసింది కసాయి మహిళ. జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని సాహెబ్ గంజ్ పట్టణంలో ఆదివారం రాత్రి చోటుచేసుకున్నది. రాత్రి 7

Read more