సిగరెట్ల కంటే ప్రమాదమైనవి వేయించిన పదార్థాలు..

అసలే వర్షాకాలం వేయించిన కూరలంటే మహా రుచిగా తింటారు పలువురు. అయితే ఈ వేపుడు కూరలతో పలు ముప్పు ఉందండోయ్. కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువమందిలో తినే

Read more