అరుదైన దృశ్యం.. సుప్రీంకోర్టులో తెలుగులో వాదనలు..

సుప్రీంకోర్టులో తెలుగులో వాదనలు వినిపించాయి..ఏంటీ ఆశ్చర్యపోతున్నారా..కానీ ఇది అక్షరాలా నిజం అయింది..వివరాలు చూస్తే అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీం కోర్టులో తెలుగులో వాదనలు వినిపించాయి. ఓ కేసు విచారణను

Read more