200ఏళ్ళ క్రితం కండోమ్.ధర ఎంతో తెలుసా..

ఇప్పుడంటే ఎక్కడపడితే అక్కడ కండోమ్స్ విరివిగా దొరికేస్తున్నాయ్..కానీ అప్పట్లో కండోమ్ అంటే చాలా ఖరీదైనదట. ఆ వివరాలు చూద్దాం.. సూపర్ మార్కెట్ నుండి మొదలు పెడితే మెడికల్

Read more