కరోనా వచ్చిన తర్వాత యాంటిబాడీస్ ఎన్ని రోజులు ఉంటాయో తెలుసా..

కరోనా నివారణ కోసం వ్యాక్సిన్ ప్రక్రియ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతూనే ఉంది..అయితే కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత శరీరంలో ప్రతిరోధకాలు (యాంటీబాడీస్) ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి అనే ప్రశ్న ఎప్పుడూ

Read more