వ్యాక్సిన్ రెండు డోసులు తప్పనిసరి..లేదంటే..

కరోనా కల్లోలం సృష్టిస్తోన్న వేళ దాన్ని నివారించేందుకు వ్యాక్సిన్ మాత్రమే ఆయుధంగా మారింది. అంతేకాదు ఈ వ్యాక్సిన్ ఒక డోసు వేయించుకోవడం వల్ల ఏం లాభం లేదట.

Read more