మనిషికి ఆవు గుండె అమర్చిన డాక్టర్స్..ఎక్కడో తెలుసా..

వైద్యశాస్త్రంలో ఎన్నో వింతలు..మరెన్నో విడ్డూరాలు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కాగా ఇప్పటి వరకు మనిషికి మనిషి గుండెనే మాత్రమే అమర్చేవారు..అయితే మొదటి సారి ఆవు గుండెతో కూబా

Read more