దసరా, బతుకమ్మకు కొవిడ్ భయం..

ఈసారి దసరా, బతుకమ్మ పండగలకు కొవిడ్ భయం పట్టుకుంది. ఇప్పటికే 7 నెలల నుండి ఎలాంటి పండుగలు చేసుకోక జనం అల్లాడి పోతుంటే, దసరా..బతుకమ్మ కూడా ఘనంగా

Read more