నొప్పి లేకుండానే రక్తంలో గ్లూకోజ్ పరీక్ష..

ఇకపై నొప్పి లేకుండానే రక్త పరీక్షలు చేయనున్నారట. అసలు విషయం ఏంటంటే డయాబెటిస్ రోగుల కోసం రక్తంలో గ్లూకోజ్ పరీక్ష కోసం “హోలీ గ్రెయిల్” ను అభివృద్ధి

Read more