గుండెల్లో గునపం.. చావునే జయించాడు..

ఇనుపరాడ్డు ఛాతీలో దిగినా ప్రాణాలతో భయటపడ్డాడు ఓ వ్యక్తి. ఆ వివరాలు. పంజాబ్ బతిండాలోని లెహ్రా గ్రామం. ఊళ్లో బండిపై వెళ్తూ చూసుకోకుండా కాస్త వేగం పెంచాడు.

Read more