డయాబెటిస్.. మూడు ముఖ్యమైన లక్షణాలు..

కరోనా సంగతేమో గాని దీర్ఘకాలిక వ్యాధిలా పలువురిని వెంటాడుతోంది డయాబెటిస్..అయితే ఆ డయాబెటిస్ గురించి పలు విషయాలు తెలుసుకుందాం.. టైప్ 2 డయాబెటిస్ అనేది దీర్ఘకాలిక పరిస్థితి.

Read more