బెడ్.. ఫ్యాన్.. లైట్.. ఓ బుజ్జి కుక్క

సాధారణంగా చిన్న పిల్లలను పడుకోబెట్టే సమయంలో పెద్ద వారి పడక సరిచేసిన ఫ్యాన్ వేసి, లైట్ ఆఫ్ చేసి వారిని నిద్ర పుచ్చుతుంటారు. కానీ ఈ కుక్క

Read more

కొడుకుపై కోపం.. పెంపుడు కుక్క పేర ఆస్తి

కుక్కను ఎవరు బాగా చూసుకుంటే వారికే ఆ ఆస్తి మధ్యప్రదేశ్‌లోని చింద్వారాలో ఓ రైతు తాను కష్టపడి సంపాదించుకున్న ఆస్తిలో సంగం ఆస్తిని తన పెంపుడు కుక్క

Read more