కుక్కకి కాంస్య విగ్రహం..ఎక్కడో తెలుసా..

విశ్వాసానికి ప్రతీకలు శునకాలు..అయితే తాను పెంచుకున్న కుక్క మీద ప్రేమతో కాంస్య విగ్రహంపెట్టాడు ఓ యజమాని.. ఎక్కడంటే..పెంపుడు జంతువులంటే చాలామందికి ప్రాణమన్న సంగతి తెలిసిందే. వాటికి ఏ

Read more