ఎక్కడైనా ఎన్నికల సంఘానికి దబిడిదిబిడే..!

అగ్రరాజ్యం అమెరికా అయినా, భారత్ అయినా అవే ఆరోపణలు సాధారణంగా ఎన్నికలలో ఓడిపోయిన పార్టీలు కుట్ర జరిగిందని ఆరోపించడం వింటూనే ఉంటాం.. భారత్ లో ఇలాంటివి మనకు

Read more