గంగానది నీటిలో కరోనా వైరస్ లేదట..

గంగానది నీటిలో కరోనా జాడలు లేవని స్పష్టమయింది..ఈ మధ్య గంగానదిలో శవాలను పడవేస్తుండటంతో అవి కరోనా మృతదేహాలనే సందేహాలు వెల్లువెత్తాయి..కాగా..గంగానదిలో కరోనా జాడలు లేవని తేలింది. కాగా

Read more