ఆడబిడ్డకు అందలం.. శభాష్ “నమస్తే”

పుట్టింది బాబా.. పాపా? అంటే.. బాబు అని చెబితే ఒక విధ‌మైన ఎక్స్‌ప్రెష‌న్‌, పాప అని చెబితే మ‌రొక ఎక్స్‌ప్రెష‌న్ చూపిస్తారు. ఆడ‌పిల్ల పురుడు పోసుకున్న రోజు

Read more