కనకపు శునకం..!

ఇప్పటివరకు మనం గొప్ప గొప్ప నేతలకు, అమరవీరులకు విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేయడం చూశాం. ఇష్టమైన వ్యక్తుల ఎడబాటు తట్టుకోలేక వారి విగ్రహాలు పెట్టుకోవడం గురించి విన్నాం. కానీ,

Read more