130ఏండ్లకు మించి బతకొచ్చట..

నేటి ఒడిదుడుకుల ప్రపంచంలో ..కరోనా లాంటి..వ్యాధులతో ఎన్ని రోజులు బతుకుతామో..తెలియని పరిస్థితి..అయితే ఈ శతాబ్దం చివరినాటికల్లా అంటే 2100 ఏడాదినాటికి మనిషి 130 ఏండ్లకు మించి బతుకవచ్చని

Read more