డోమినోస్ ‘ఏక్‌దమ్‌!’ బిర్యానీ

ఇండియాలో బిర్యానీ అంటే ఇష్టపడనివారు ఉండరు. ఆహార ప్రియులు ఎక్కువగా తినే పదార్థాల్లో బిర్యానీది తొలి స్థానం. ఈ నేపథ్యంలో బిర్యానీ ప్రియులను మెప్పించేందుకు ప్రముఖ అంతర్జాతీయ

Read more