జెడల బర్రెలు ఇలా పనికొస్తాయా?

జెడల బర్రెలు (యాక్స్).. సాధారణంగా మనం సినిమాల్లోనో, డిస్కవరీ చానల్లో, జూపార్క్ లలో వీటిని చూస్తుంటాం. వాటిని చూస్తేనే భయపడిపోతాం. కానీ వీటిని సరుకులు మోసేందుకు ఉపయోగిస్తారని

Read more