ఐటీసీ.. పిల్లల కోసం ఒరిగామీ నోట్‌బుక్స్‌

దేశంలోని ప్రముఖ నోట్‌బుక్‌ బ్రాండ్‌ ఐటీసీ క్లాస్‌మేట్‌ మార్కెట్లోకి కొత్తగా ఒరిగామి నోట్‌బుక్స్‌ను విడుదల చేసినట్టు ప్రకటించింది. ‘డూ ఇట్‌ యువర్‌ సెల్ఫ్‌’ కార్యకలాపాల ద్వారా విద్యార్థులు

Read more