జల్లికట్టు కోసం ఎద్దులకు శిక్షణ

వచ్చేవారం జరుగనున్న జల్లికట్టు పోటీలకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరమయ్యాయి. తమిళనాడులోని మదురైలో స్థానికులు జల్లికట్టు పోటీ కోసం తమ ఎద్దులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు.

Read more