జపాన్ ప్రజలకి నాణేలంటే ప్రాణమట..

ఇండియాలో కాయిన్స్ కి విలువ ఉండదు కానీ జపాన్ ప్రజలకి నాణేలంటే మహా మక్కువట. ప్రపంచంలోని అత్యంత ఖరీదైన నగరాల్లో టోక్యో ఒకటి. ఈ నగరంలో టాయిలెట్ల

Read more