ఉచిత శిక్షణతో పాటు ఉద్యోగం

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఇంజినీరింగ్ నిరుద్యోగులకు శుభవార్త ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసినవారికి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్ మెంట్ కార్పొరేషన్ శుభవార్త చెప్పింది. SUNNY OPOTECH INDIA

Read more