జోకర్ తో జర భద్రం..

నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో అభివృద్ధి ఎంత వుందో..అనర్థం కూడా అంతే ఉంది… ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న మాల్వేర్ పేరు జోకర్. సాధారణంగా జోకర్ లు నవ్విస్తారు..

Read more