మరో కొత్త వైరస్..కప్పా..

ఇప్పుడు మరో కొత్త వైరస్ కలవర పెడుతోంది..దాని పేరే కప్పా.. కరోనా వైరస్ కొత్త వేరియంట్ల ద్వారా సైన్స్ నూ, శాస్త్రవేత్తలనూ నిరంతరం సవాలు చేస్తోంది. కరోనాకు

Read more