తామర గింజలతో ఎన్నో ఉపయోగాలు..

తామర పువ్వులే కాదు(తామర గింజలు) చూడటానికి అందంగా ఉంటాయి.. తినడానికి రుచికరంగా ఉంటాయి. ఇందులో ఎన్నో పోషకాలుంటాయని మాకు తెలుసు. కానీ.. వాటి తయారీలో ఇప్పటికీ సాంప్రదాయ

Read more