8ఏళ్ల‌కు క‌ల ఫ‌లించింది..ఒకేసారి 4గురికి జ‌న్మ‌నిచ్చింది..

వివాహం అయితే చాలు ఆ నెక్ట్స్ క్వ‌శ్చ‌న్ పిల్లలు ఎంత‌మంది అని అడుగుతూనే వుంటారు అంతా. అయితే ఆ దంపతులకు పెళ్లయి 8 ఏళ్లు అయింద‌ట‌.. కానీ

Read more