ప్ర‌తి జిల్లాలో ఒక మెడిక‌ల్ కాలేజ్..’హ‌రీష్ రావు’..

ఆరోగ్యశాఖా మంత్రిగా హ‌రీష్ రావు నిలోఫ‌ర్ ఆసుప‌త్రిలో ఐసియూని ప్రారంభించారు. మంత్రిగా మొదటి కార్యక్రమం నిలోఫర్ లోపాల్గొనటం సంతోషంగా ఉందని… ఆరోగ్య శాఖను బలోపేతం కి నిర్ణయం

Read more