నేపాల్‌లో మరోసారి రాజకీయ సంక్షోభం

పార్లమెంట్‌ రద్దుకు ప్రధాని నిర్ణయం నేపాల్‌లో మరోసారి రాజకీయ సంక్షోభం నెలకొన్నది. కొన్ని నెలలుగా సొం‍త పార్టీ నుంచి తీవ్రమైన విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న ఆ దేశ ప్రధాని కేపీ

Read more